FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TR
EN

DocumentsFORMLAR

 
   GENEL FORMLAR  
1 Danışman Değişikliği İNDİR
2 Kayıt Dondurma Formu İNDİR
3 Askerlik İşlemleri Formu İNDİR 
4 Belge Talep Formu İNDİR
5 Ders Kredi Transfer Başvuru Formu İNDİR
6 Kredi Fazlası Ders Alma Başvuru Formu İNDİR
7 Farklı Programlardan Ders Alma Talep Formu İNDİR
8 Mazeret Sınavı Başvuru Formu İNDİR
9 Mazeretli Ders Kayıt Talep Formu İNDİR
10 Bilimsel Etkinliklere Destek Talep Formu İNDİR
11 Kayıp Belge İşlemleri Formu İNDİR
12 Kayıt Bilgileri Değişiklik Talep Formu İNDİR
13 Pasaport Harç Muafiyeti Başvuru Formu İNDİR
14 Değişim Programına Katılım Formu İNDİR
15 İlişik Kesme Formu İNDİR
16 II. Danışman Öneri Formu İNDİR
17 Toplantı Duyurusu Formu İNDİR
18 Toplantı Katılım İmza Listesi İNDİR
19 Özel Öğrenci Başvuru ve Ders Kayıt Formu İNDİR
 
  YÜKSEK LİSANS FORMLARI  
1 Tez Öneri Değişiklik Formu İNDİR
2 Seminer Değerlendirme ve Teslim Formu İNDİR
3 Tez Savunma Sınavı Juri Üye Öneri Formu İNDİR
4 Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu İNDİR
5 Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Tutanağı İNDİR
 
  DOKTORA FORMLARI  
1 Seminer Değerlendirme ve Teslim Formu İNDİR
2 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu İNDİR
3 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Üye Oneri Formu İNDİR
4 Doktora Yeterlik Sınav Duyurusu İNDİR
5 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Değerlendirme Tutanağı İNDİR
6 Doktora Yeterlik Komitesi Değerlendirme Tutanağı İNDİR
7 TİK Jüri Üyesi Öneri Formu İNDİR
8 TİK Jüri Üye Değişikliği Öneri Formu İNDİR
9 Komite Toplantıları Bildirim Formu İNDİR
10 Tez Öneri Formu İNDİR
11 TİK Toplantı Tutanağı İNDİR
12 Tez Önerisi Değişiklik Tutanağı İNDİR
13 Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı İNDİR
14 Tez Önerisi İnceleme ve Değerlendirme Formu İNDİR
15 Tez Savunma Sınav Jüri Üye Öneri Formu İNDİR
16 Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu İNDİR
17 Tez Savunma Sınav Değerlendirme Tutanağı İNDİR
 
  AKADEMİK FORMLAR  
1 Öğretim Elemanları İçin Kontenjan Talep Formu İNDİR
2 ABD İçin Kontenjan Talep Formu İNDİR
3 Yeni Lisansüstü Ders Öneri Formu İNDİR
4 Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu İNDİR
5 Ters Telafi Dilekçesi İNDİR
6 Aday Değerlendirme Jüri Üye Öneri Formu İNDİR
7 Aday Öğrenci Değerlendirme Formu İNDİR
8 Not Bildirim Formu İNDİR
9 Not Düzeltme Formu İNDİR
10 Ders Programı Düzeltme Şablonu İNDİR
11 Muafiyet Kredi Transfer Formu İNDİR
12 Değişim Programı Ders Tanınırlık Formu İNDİR
13 Ders Eşleştirme Formu İNDİR
14 Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu İNDİR
15 Geçici Görevlendirme Formu (Yolluklu-Yevmiyeli) İNDİR
16 Geçici Görevlendirme Formu (Yolluksuz-Yevmiyesiz) İNDİR
      Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016