FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TR
EN

Home Page17.05.2007 tarihinde kabul edilen 5662 sayılı kanunun, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte kurulan Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nün bünyesinde aynı tarihte kurulmuştur.

11.07.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Sinop Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte daha önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri Temel Bilimler ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne devredilmesine karar verilmiştir.

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde;

1) Su Ürünleri Temel Bilimler Yüksek Lisans Programı açılmasına 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında,

2) Matematik Yüksek Lisans Programı açılmasına 14.02.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında,

3) İstatistik Yüksek Lisans Programı açılmasına 22.07.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında,

4) Biyoloji Yüksek Lisans Programı açılmasına 11.06.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında,

5) Matematik Doktora Programı açılmasına 04.11.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında,

6) İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına 20.02.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiş olup,

7) 25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, aşağıdaki programların açılmasında karar verilmiştir.

a) Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri Tezli Yüksek Lisans,
b) Disiplinlerarası Çevre Sağlığı Tezli Yüksek Lisans
c) Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme Tezli Yüksek Lisans
d) Matematik II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Disiplinler arası ve ortak lisansüstü programlar ile tezsiz yüksek lisans programları açma çalışmalarımız devam etmektedir.

MİSYONUMUZ:
Enstitünün misyonu, Fen Bilimleri alanında, bilim ve teknolojinin ışığında yaratıcı ve evrensel bilime katkı sağlayan nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesi için gereken lisansüstü eğitim programlarının yürütülmesini ve bu programların güncel değişimlere göre geliştirilmesini sağlamak; mevcut programlarda eğitimin kalitesinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunmak; ülkemiz ihtiyaçları ve uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:
Enstitünün vizyonu, ulusal ve uluslararası platformlarda geçerli bilimsel çalışmalar yapan, etik değerlere sahip çıkan, topluma yararlı ve üstün nitelikli bilim adamı yetiştiren saygın bir kurum olarak hizmete devam etmektir.

DEĞERLER
Çağdaşlık
Sevgi - saygı - hoşgörü
Güvenirlik
Dürüstlük
Şeffaflık
Sorumluluk sahibi olmak
Takım Ruhuna sahip olmak
Katılımcılık
Yaratıcılık
Verimlilik
Ulusal değerlere sahip çıkma
Etik değerlere bağlılık
Çevreye duyarlılık
 Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016