FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Aday Değerlendirme Sonuçları

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi

Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri

Kuantum Sistemleri ve Modelleme

Çevre Sağlığı

Matematik 

Kimya

Biyoloji

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 

A.    Keskin Kayıtta İstenecek Belgeler: (Yabancı uyruklu adaylar hariç)

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Kontroller YÖKSİS üzerinden yapıldığından bu durumu dikkate alarak kayda geliniz.

Kesin kayıtlar şahsen yapılacak olup, adayların online başvuru üzerinden yükledikleri transkript ve geçici mezuniyet belgelerinin onaylı suretlerini veya asılları yanında bulunmak kaydıyla fotokopilerini getirmeleri önemle rica olunur.

0- Dilekçe

1- Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu

2- Eğitim Taahhütnamesi

3- Lisansüstü Eğitim Online Başvuru Formu (imzalı)

4- Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-devlet üzerinden alınabilir)

5- ALES belgesi (tezsiz hariç)

6- YDS veya eşdeğeri sonuç belgesi (tezsiz hariç)

7- Diplomanın/Mezuniyet Belgesinin Aslı ve fotokopisi

8- Mezuniyet Transkriptinin Aslı ve fotokopisi

9- Bir (1) adet vesikalık fotoğraf

10- Askerlik Durum Belgesi

- Askerliğini yapanlar için; terhis belgesi veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi,

-Askerliğini yapmayanlar için; askerlik şubelerinden alacakları güncel askerlik durum belgesi ile birlikte Askerlik İşlemleri Formu

11- Engel Durumu varsa Engel Durumunu Gösterir Belge

12-Şehit/Gazi yakını ise Hak Sahiplik Belgesi (SGK’dan alınabilir)

 

 

Kesin Kayıt Tarihleri

Ders Kayıt Tarihleri

Asil Aday

5-11 Eylül 2019

9-18 Eylül 2019

Yedek Aday

12-18 Eylül 2019

12-18 Eylül 2019

Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

12 Eylül 2019

       

B.     Yabancı Uyruklu Adaylar:

Yabancı uyruklu adaylar yukarıdaki takvime bağlı olmayıp kayıt işlemlerini yapmak üzere aşağıda istenen belgelerle birlikte 27 Eylül 2019 tarihine kadar Enstitümüz öğrenci işleri ofisine başvurmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler Lisansüstü eğitim için belirlenen harç miktarını öderler. Öğrenci Katkı Payı ödemeleri öğrenci numaraları ile Türkiye Ziraat bankasının bankamatik (ATM), internet bankacılığı, cep şubesi gibi online ödeme kanallarından yapılabilecek olup şube veznelerinden ödeme yapılamayacaktır

a) Diploma veya mezuniyet belgesi ve tercümesi,

b) Not döküm belgesi veya diploma eki ve tercümesi,

c) Pasaport ve tercümesi,

d) Doktora programına başvuruda bulunacak adaylar için geçerli bir yabancı dil sınav sonuç belgesi,

e) Öğrenimini yurtdışında tamamlayanlar için Türkçe bildiğini gösterir TÖMER belgesi

f) ALES veya eşdeğeri bir sınavın sonuç belgesi (varsa)

g) Vizesi bulunmayan adaylar için, öğrenim amaçlı giriş vizeli pasaport örneği ve tercümesi,

h) İki adet vesikalık fotoğraf,

i) Enstitü tarafından doldurtulacak formlar,

j) İkamet tezkeresi (İkamet tezkeresi bulunan adaylardan istenir) İkamet tezkeresi bulunmayan adaylar başvurularını http://www.goc.gov.tr adresinden yaparak alacakları evraklarını Enstitümüze ulaştırırlar. Bu durum kayıt yapmaya engel teşkil etmez.

C.    Harç/Kaktı Payı/Kayıt Ücreti:

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken (lisans, ön lisans) Enstitümüzde Lisansüstü eğitime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenci adayları hariç, Enstitümüze yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden kazandıkları programın normal öğrenim süresi içerisinde katkı payı alınmaz. Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken (lisans, ön lisans) Enstitümüzde Lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerin harç ücretleri bir sonraki kayıt dönemine yansıtılır. Öğrenci Katkı Payı ödemeleri öğrenci numaraları ile Türkiye Ziraat bankasının bankamatik (ATM), internet bankacılığı, cep şubesi gibi online ödeme kanallarından yapılabilecek olup şube veznelerinden ödeme yapılamayacaktır.

D.    Ders Kayıtları:

1.    Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar ders kaydı yapabileceklerdir.

2.    Ders kayıtları http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresi üzerinden Öğrenci Numarası (Kayıtta verilecektir) ve TC. Kimlik Numarasının ilk 5 rakamı girilerek Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecektir.

 

 


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Bilimsel Dergilerimiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016