FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

Katkı Payları (Harç Ücretleri) Hakkında Bilgilendirme

 

Katkı Payları (Harç Ücretleri) Hakkında Bilgilendirme

 

Program

Normal Öğrenim Süresi

 Azami Öğrenim Süresi

Bilimsel Hazırlık

1 yıl / 2 yarıyıl

 1 yıl

Tezli Yüksek Lisans

2 yıl / 4 yarıyıl

 3 yıl / 6 yarıyıl

Doktora

4 yıl / 8 yarıyıl

 6 yıl / 12 yarıyıl

Lisans Sonrası Doktora

5 yıl / 10 yarıyıl

 7 yıl / 14 yarıyıl

 

Öğrenci Katkı Payı Ödemeyecek Olanlar;

Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrencilerinden  katkı payı alınmaz.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumdaki Şehit ve gazi yakını öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri “Hak Sahiplik Belgesi”nin Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporunu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır.

 

Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olanlar;

Yabancı uyruklu ve özel öğrenciler. (Ücreti Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenir)

Lisansüstü programlarda normal öğrenim süresini aşan öğrenciler (ÖBS ders kayıt ekranında borç bilgisi çıkacaktır/ ödeme yapılmadan ders kaydı yapılamaz.)

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler. 

 

Katkı Payı Ödeme Şekli;

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Ödeme yapmadan önce Öğrenci Bilgi Sistemi’nden borç bilginizi kontrol ediniz. Öğrenci Katkı Payı ödemeleri öğrenci numaraları ile Türkiye Ziraat bankasının bankamatik (ATM), internet bankacılığı, cep şubesi gibi online ödeme kanallarından yapılabilecek olup şube veznelerinden ödeme yapılamayacaktır. İnternet bankacılığı ve cep şubesi ödemelerinde banka nezdinde bir hesabın bulunması gerekmektedir. Ödemelere ilişkin herhangi fiş veya dekont istenmez. Ancak verilen bu fiş veya dekontların saklanılması gerekmektedir.

 

Başka Ücret Alınmaması;

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı dışında (açık öğretim, uzaktan öğrenim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

 

Katkı Payını Süresinde Ödemeyenler Hakkında Yapılacak İşlem;

Öğrenci katkı paylan ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ödemez.

 

Eğitime Ara Veren Öğrencilerin Durumu;

Öğrencinin kayıt yenilememesi veya uzaklaştırma cezası alması durumunda ara verilen eğitim-öğretim dönemleri, program sürelerinden kullanılmış sayılır.

 

Kendi İsteği İle Kayıt Sildiren Öğrencilerin Katkı Payı İadesi;

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı iade edilmez.

 

Araştırma Görevlileri;

Devlet üniversitelerinde görevli olup, Birinci Öğretimde lisansüstü öğrenim gören, program süreleri sonunda mezun olamayan Araştırma Görevlilerinden katkı payı alınmaz. (Enstitü kadrosunda olmayanlar durumlarını her yarıyıl ders kayıtlarından önce belgelendirmelidir.)

 

Yatay Geçiş Öğrencilerinin Durumu;

Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları süreler öğrenim süresi içinde değerlendirilir ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde göz önüne alınır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ret ve iadeler kaleminden iade edilir.

 

Değişim Programı Öğrencileri;

Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kuramlarının mevzuatına tabidir,

 

Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları;

Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak lisansüstü öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti lisansüstü programları için belirlenen öğrenci katkı payından az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir.

 

Birden Fazla Yükseköğretim Kurumuna Kayıtlı Olan Öğrencilerin Katkı Payı Ödemesi;

Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı devletçe karşılanır. Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

Bu durumdaki öğrenciler, ÖBS YÖKSİS butonu üzerinden eğitim durumlarını görebilir,  Genel İşlemler / Harç Bilgileri menüsünden adlarına tahakkuk ettirilen harç ücretini öğrenebilirler. Katkı payı ödeme şekli yukarıda anlatıldığı gibidir.

 


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Bilimsel Dergilerimiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016