FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

Önemli İlişiğiniz Kesilebilir.

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre 2016-2017 Akademik yılı GÜZ yarıyılında önce kayıtlı olan öğrencilerin azami süreleri sıfırlanmış olup, yeni süreleri 2016-2017 Akademik yılı GÜZ yarıyılından itibaren başlamıştır.

2016-2017 Akademik yılı Bahar yarıyılı ve sonrasında kayıtlı olan/olacak öğrencilerin azami süre başlangıcı ilgili programa kayıt yaptırdıkları tarihtir.

 

Mağduriyetlerin yaşanmaması için ilgili öğrencilerin aşağıdaki koşulları inceleyerek durumlarını kontrol etmeleri ve gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans

Program Süresi: Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

İlişik Kesme:

1.      Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin,

2.      Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin,

3.      Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin,

4.      Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve düzeltme sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin,

5.      Tez savunma sınavından başarılı bulunan ancak tezini ve istenen diğer belgeleri Enstitüye teslim etmeyenler, ilgili koşulları yerine getirinceye kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili öğrencinin,

Üniversitesi ile ilişiği kesilir.

 

Duyurumuz tebliğ niteliğindedir.


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016