FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
DUYURULAR

Seminer Sunum ve Teslim İşlemleri

2016-2017 Akademik yılı Güz yarıyılından önce kayıtlı olan tüm öğrencilerin süreleri sıfırlanmış olup süreler yeniden başlatılmıştır.

·         Dört yarıyıl (2 yıl) sonunda ders ve seminerini tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir

·         Seminer dersi tamamlanmadan tez çalışmasına geçilemez. (2016-2017 Güz döneminden önce kayıtlı öğrenciler hariç)

·         Seminer teslim tarihi Akademik takvim ile belirlenmiştir.

·         Seminer sunmak isteyen öğrenci Toplantı Duyuru Formu nu doldurarak sunum tarihinden en az 15 gün önce Enstitüye bildirilmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığı’na iletir.

·         Seminer sunumunu gerçekleştiren öğrenci son düzeltmeleri yapılmış ve Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığı seminerini “Seminer Değerlendirme ve Teslim Formu nu doldurarak Form ekinde (elektronik ortamda) Enstitüye teslim eder.

·         İlgili dönemin ders kayıtlarında Seminer dersi görünüyor ise not girişi danışman tarafından (G) notu olarak girilir ve kaydedilir. (Görünmüyor ise tutanaklara göre not girişi Enstitü tarafından yapılır.)

·         Seminer, tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanıp ilgili form ekinde elektronik olarak teslim edilecektir. 

           Formlara ekten ulaşabilirsiniz.


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016