FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
'' Kuzeyden Parlayan Yıldız ,,
TR
EN

Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
ÖĞRENCİ DUYURULARI

Boş Kontenjan Başvuruları (Yedek Adaylar İçin)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yedek Adayların Başvuru

Yapabileceği Boş Kontenjanlar

 

Boş Kontenjan Başvuru Tarihleri : 12-15 Eylül 2017

Boş Kontenjanlara Yedek Adayların hepsi başvurabilir ancak değerlendirme sonucu ilan edilen yedek listedeki sıralama dikkate alınarak kesin kayıt işlemlerini yapan öğrenci programa boş kontenjan kadar kabul edilir. Başvuruda bulunan kontenjan fazlası öğrencilerin başvuruları ise dikkate alınmaz. Boş kontenjanlar aşağıda sunulmuştur.

 

Program

Boş Kontenjan Sayısı

Disiplinlerarası Çevre Sağlığı

1

Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri

4

Disiplinlerarası

Kuantum Sistemleri ve Modelleme

2

Fen Bilgisi Eğitimi

7

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Harç Ücreti: Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrencilerinden  katkı payı alınmaz. Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler. (takip eden eğitim öğretim dönemine yansıtılır.)

 

A.    Keskin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1- Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu (ekte)   /   Boş Kontenjan Başvuru Formu (ekte)

2- Lisansüstü Eğitim Online Başvuru Formu (imzalı)

3- Eğitim Taahhütnamesi (ekte)

4- Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-devlet üzerinden alınabilir)

5- ALES belgesi (online olarak yüklenen)

6- YDS veya eşdeğeri sonuç belgesi (online olarak yüklenen)

7- Diplomanın/Mezuniyet Belgesinin Aslı/Onaylı Sureti/Aslı yanında olmak kaydıyla fotokopisi

8- Mezuniyet Transkriptinin Aslı veya Onaylı Sureti

9- Engel Durumu varsa Engel Durumunu Gösterir Belge

10- Askerlik Durum Belgesi

·         Askerliğini yapanlar için; terhis belgesi veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi,

·         Askerliğini yapmayanlar için; askerlik şubelerinden alacakları askerlik durum belgesi ile birlikte Enstitü web sayfası Formlar bölümünden alıp dolduracakları Askerlik İşlemleri Formu

 

A.    Ders Kayıtları:

1.      Ders kayıtları http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresi üzerinden Öğrenci Numarası (web sayfasından duyurulacaktır.) ve TC. Kimlik Numarasının ilk 5 rakamı girilerek Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecektir.

2.      Dersler ders kayıt ekranında 1.sınıf yazan butona tıklayarak açılan 1.yarıyıl dersleri (seçmeli/zorunlu) içerisinden seçilerek yapılır. (4 adet seçmeli ders+1 zorunlu (uzmanlık alan dersi))

3.      Ders kayıtları danışman onayından sonra tamamlanmış sayılır. Ancak danışmanların geç atanabileceği düşünüldüğünde ders kayıtları mutlaka yapılmalıdır. Danışman isterse ders ekle/çıkar dönemine kadar ders ekleyip çıkarabilir.

4.      Yedek adayların ders kayıtları ancak danışmanları tarafından yapılabilir.

 


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016