FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
'' Kuzeyden Parlayan Yıldız ,,
TR
EN

Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
ÖĞRENCİ DUYURULARI

Lisansüstü Programlara Öğrenci Alım Sonuçları

Lisansüstü Eğitim Aday değerlendirme sonucu ekte sunulmuştur.  Adayların ders kayıtlarına kadar duyurularımızı takip etmesi önemle rica olunur.

 

Kesin Kayıt Tarihleri

Ders Kayıt Tarihleri

Asil Adaylar

06-08 Eylül 2017

06-11 Eylül 2017

Yedek Adayların Kesin Kayıtları

12-15 Eylül 2017

12-22 Eylül 2017

 

 

 

Yedek Adayların İlan Edilmesi

11 Eylül 2017

 

 

  1. Harç/Kaktı Payı/Kayıt Ücreti:

 Program

Normal Öğrenim Süresi

 Azami Öğrenim Süresi

Tezli Yüksek Lisans

2 yıl / 4 yarıyıl

 3 yıl / 6 yarıyıl

Doktora

4 yıl / 8 yarıyıl

 6 yıl / 12 yarıyıl

Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile normal öğrenim süresinde öğrenimine devam eden öğrencilerinden  katkı payı alınmaz. Devlet üniversitelerinde görevli olup, Birinci Öğretimde lisansüstü öğrenim gören, Araştırma Görevlilerinden katkı payı alınmaz. (durumlarını her yarıyıl ders kayıtlarından önce belgelendirmelidir.)

Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olanlar: Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler. (takip eden döneme yansıtılır.)

 

  1. Keskin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1- Öğrenci Tanıtım ve Kayıt Formu (ekte)   /   Kesin Kayıt Başvuru Formu (ekte)

2- Lisansüstü Eğitim Online Başvuru Formu (imzalı)

3- Eğitim Taahhütnamesi (ekte)

4- Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-devlet üzerinden alınabilir)

5- ALES belgesi (online olarak yüklenen)

6- YDS veya eşdeğeri sonuç belgesi (online olarak yüklenen)

7- Diplomanın/Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti

8- Mezuniyet Transkriptinin Aslı veya Onaylı Sureti

9- Engel Durumu varsa Engel Durumunu Gösterir Belge

10- Askerlik Durum Belgesi

  • Askerliğini yapanlar için; terhis belgesi veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi,
  • Askerliğini yapmayanlar için; askerlik şubelerinden alacakları askerlik durum belgesi ile birlikte Enstitü web sayfası Formlar bölümünden alıp dolduracakları Askerlik İşlemleri Formu

 

  1. Ders Kayıtları:
  1. Ders kayıtları http://obs.sinop.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresi üzerinden Öğrenci Numarası (web sayfasından duyurulacaktır.) ve TC. Kimlik Numarasının ilk 5 rakamı girilerek Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecektir.
  2. Dersler ders kayıt ekranında 1.sınıf yazan butona tıklayarak açılan 1.yarıyıl dersleri (seçmeli/zorunlu) içerisinden seçilerek yapılır. (4 adet seçmeli ders+1 zorunlu (uzmanlık alan dersi))
  3. Ders kayıtları danışman onayından sonra tamamlanmış sayılır. Ancak danışmanların geç atanabileceği düşünüldüğünde ders kayıtları mutlaka yapılmalıdır. Danışman isterse ders ekle/çıkar dönemine kadar ders ekleyip çıkarabilir.
  4. Yedek adayların ders kayıtları ancak danışmanları tarafından yapılabilir.

Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016