FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
'' Kuzeyden Parlayan Yıldız ,,
TR
EN

Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
AKADEMİK DUYURULAR

Program Açılması ve Yürütülmesi

Program Açılabilmesi İçin Gerekli Asgari Yeterlilikler

Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği çerçevesinde açılacak her bir program için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki yeterliliklerin sağlanması gerekir.

1. Program açılacak üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliği program açılmak istenen alandan olan; açılmak istenen program disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyeleri olmalıdır.

- Bir öğretim üyesinin aynı alandaki yüksek lisans ve doktora programları (örn. İşletme yüksek lisans ve doktora programı) ile en fazla bir tane disiplinlerarası programın asgari öğretim üyesi arasında yer alabileceği uygun görülmüştür. (YÖK: 29.06.2016 tarihli toplantısı ve 11.07.2016 tarih ve 75850160-104.01.04.01-41326 sayılı yazısı.)

2. Doktora programı, en az ikisi profesör kadrosunda olmak üzere altı öğretim üyesi, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere üniversite kadrosunda asgari toplam altı öğretim üyesi ile açılabilir. Bu öğretim üyelerinden bir tanesi yabancı uyruklu olabilir.

3. Yüksek lisans programı ise en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari üç öğretim üyesi ile açılabilir.

4. Doktora programı için söz konusu öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

5. Lisansüstü eğitim-öğretim programı açılacak üniversitenin, kütüphane ve laboratuvar gibi yönlerden gerekli yeterliliklere sahip olması gerekir.

6. Hangi yüksek lisans ve doktora programlarında farklı bilim dallarından öğretim üyesi gerektiği hususunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

7.Sağlıkla ilgili anabilim dallarında doktora programı açılabilmesi için lisansüstü eğitim öğretim programı açılmasına ilişkin ilkelerin birinci ve ikinci maddesi uyarınca, üniversite kadrosunda önerilen alandan en az ikisi doçent veya biri profesör olmak üzere üç öğretim üyesi olması gerekmektedir. Diğer üç öğretim üyesi ise ilgili veya yakın alanlardan olabilecektir. (YÖK: 11.05.2016 tarihli YÖK toplantısı: 758501601-104.01.04.01-32526 sayılı yazısı ile eklenmiştir.)

Lisansüstü Program Açma Başvuru Dosyası ve Ekleri Hk.

(YÖK: 21.12.2015 tarih ve 75850160-199-70231 sayılı yazısı.)

Yükseköğretim kurumlarında yapılan başvurularda özellikle birim açma ve öğrenci alımı bigi başvuru dosyalarının fiziki anlamda çok yer tuttuğu ve bilgilerin elektronik ortama geçirilmesinde yaşanan sıkıntılarda göz önünde bulundurularak;

  1. Program açma ve öğrenci alımlarına ilişkin tekliflerin YÖK internet sayfasında yer alan başvuru formatına göre hazırlanarak (daha önce bilgisayarınıza indirerek kaydettiğiniz tablo/formları kullanmayınız) başvuru dosyasındaki tüm bilgilerin CD içerisinde (Tablolar/Formlar hangi formatta isteniyorsa formatı değiştirilmeden o formata göre) hazırlanması,
  2. Teklif yapan bölüm/anabilim dalı/fakülte/yüksekokul vb. karar/üst yazısı ekinde, başvuru formatında yer alan tabloların (exel) kağıt ortamında gönderilmesi, CD içerisinde gönderilen diğer bilgilerin ayrıca kağıt ortamında gönderilmemesi gerekmektedir.

Programı Sonlandırma

Üniversite yetkili kurullarınca her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlilikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

 

Devamı :Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler için  eke bakınız.

 


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kurum İç Değerlendirme Raporu
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016