FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TR
EN


Anasayfa

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nün bünyesinde 17.05.2007 tarihinde kabul edilen 5662 sayılı kanunun, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte kurulmuştur.

Enstitümüz lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 11 anabilim dalı ile devam etmektedir.

Anabilim Dalları Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans     Doktora     
1Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi   + +
1Su Ürünleri Temel Bilimler   + +
1Su Ürünleri Yetiştiriciliği   + +
2,6Matematik + + +
3İstatistik   +  
4Biyoloji   +  
5Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi   +  
6Disiplinlerarası Çevre Sağlığı   +  
6Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri    +  
6Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme   +  
7Kimya   +  

1Yükseköğretim Genel Kurulunun 11.07.2007 tarihli toplantısında; Sinop Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte daha önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri Temel Bilimler ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne devredilmesine karar verilmiştir.

2Matematik Yüksek Lisans Programı açılmasına 14.02.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Matematik Doktora Programı açılmasına 04.11.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.

3İstatistik Yüksek Lisans Programı açılmasına 22.07.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.

4Biyoloji Yüksek Lisans Programı açılmasına 11.06.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.

5 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim dalı önce İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi adı ile Tezli Yüksek Lisans Programı olarak 20.02.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kurulmuş olup, Anabilim dalının adı 09.11.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi olarak değiştirilmiştir.

6Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 tarihli toplantısında; Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri, Disiplinlerarası Çevre Sağlığı, Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme Tezli Yüksek Lisans Programları ile Matematik II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılmasına karar verilmiştir.

7Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına 11.04.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016